Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej

składa serdeczne podziękowania w imieniu własnym,

pracowników, a zwłaszcza w imieniu klientów Poradni dla:

 

firmy Krzysztof Laska P.P.H.U. „Lemax” w Ostrowi Mazowieckiej

 

za uszycie i dostarczenie do naszej Poradni maseczek ochronnych.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.