Informujemy, że od dnia 24.10.2020 r., w związku z wejściem do strefy czerwonej, zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe zostają zawieszone do odwołania. 

Jednocześnie informujemy, że wizyty diagnostyczne i zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się stacjonarnie, według planu na terenie Poradni, z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

Przypominamy, że do Poradni przychodzą wyłącznie osoby bez objawów chorobowych i tylko te których obecność w Poradni jest konieczna (jeden rodzic z dzieckiem lub osoba pełnoletnia).