Get Adobe Flash player

Wyszukiwarka

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas już

Darmowy licznik odwiedzin

osób.

Dziękujemy ;-)

Inspektor Ochrony Danych

 • Konsultacje indywidualne (przed i po badaniach oraz na prośbę  rodziców).
 • Zajęcia psychoedukacyjne, pogadanki, prelekcje, warsztaty (w zależności od potrzeb; tematyka dotycząca rozwoju umiejętności wychowawczych ).
 • Grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 • Udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozwijaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.
 • Rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe – spotkania informacyjne dla rodziców uczniów kończących gimnazjum.
 • Pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnej dla uczniów zdolnych.
 • Mediacje w sytuacji konfliktu dotyczące  dzieci i młodzieży.
 • Prelekcje z zakresu uzależnień behawioralnych oraz  od substancji psychoaktywnych.
 • Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i  rozpoczynających  edukację w szkole.
 • Udzielanie rodzicom informacji  na temat form pomocy oferowanej przez poradnię, procedurach obowiązujących przy wydawaniu orzeczeń stosownych do stwierdzonych dysfunkcji i opóźnień rozwojowych. 
   

 

Oprócz powyższych form pomocy  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  w Ostrowi Mazowieckiej uwzględnia także w swojej ofercie wsparcia  problematykę wynikającą z rocznych zadań i priorytetów określonych w polityce oświatowej państwa. 

 

 

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.