Get Adobe Flash player

Wyszukiwarka

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas już

Darmowy licznik odwiedzin

osób.

Dziękujemy ;-)

Inspektor Ochrony Danych

 • Spotkania warsztatowe dla pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli oraz Rad Pedagogicznych.
 • Szkolenia Rad Pedagogicznych według zgłoszonych wcześniej potrzeb.
 • Współpraca z nauczycielami, pedagogami, dyrektorami oraz psychologami szkolnymi w rozpoznawaniu problemów i dysfunkcji uczniów, rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnego potencjału dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie mediacji oraz interwencji kryzysowych.
 • Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 • Pomoc w planowaniu i prowadzeniu działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego.
 • Wykłady, prelekcje według zgłoszonych wcześniej potrzeb.
 • Konsultacje i porady dla nauczycieli, pedagogów szkolnych (udzielane przez wszystkich specjalistów poradni).
 • Wspieranie działań edukacyjnych.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych.
 • Pomoc w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom.
 • Realizacja programów edukacyjno- profilaktycznych.


Oprócz powyższych form pomocy  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  w Ostrowi Mazowieckiej uwzględnia także w swojej ofercie wsparcia  problematykę wynikającą z rocznych zadań i priorytetów określonych w polityce oświatowej państwa.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.