W dniu 4.02.2015 roku, na terenie Szkoły Podstawowej w Białych Szczepanowicach, odbyło się szkolenie dla Rady Pedagogicznej i rodziców, poprowadzone przez psychologa Poradni - Iwonę Stachowiak.

Treści szkolenia obejmowały przeciwdziałanie przemocy szkolnej i uzależnieniom.Nauczycieli i rodziców poinformowano o zasadach działań profilaktycznych, utrwalających postawy prozdrowotne wsród uczniów.