poniedziałek, 23 luty 2015r.

W miniony piątek,20.02.2015r., w siedzibie Poradni zrealizowano, anonsowane od dłuższego czasu na stronie internetowej,  szkolenie adresowane do nauczycieli wychowania fizycznego.
 
Tematyka szkolenia, które poprowadziła psycholog Iwona Stachowiak, obejmowała zagadnienia łączące sport i psychologię, w szczególności metody motywowania uczniów do osiągania sukcesów sportowych.
 
W części wykładowej spotkania zwrócono szczególną uwagę na czynniki osobowościowe oraz sytuacyjne, które przyczyniać się mogą do pokonywania słabości i osiągania zwycięstwa.
 
W czasie warsztatów nauczyciele mieli okazję, aby wymienić się doświadczeniem, w jaki sposób można wykorzystać zajęcia sportowe w procesie wychowania oraz w profilaktyce.
Zajęcia warsztatowe służyły także lepszemu wykorzystaniu w pracy z uczniem takich czynników jak: optymalny poziom stresu, zróżnicowanie poziomu uzdolnień sportowych, poczucie własnej wartości oraz istniejących i zawiązujących się  relacji  międzyrówieśniczych w grach zespołowych.
 
Zaproszenie na szkolenie przyjęła grupa 30 nauczycieli wychowania fizycznego -przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego.