czwartek,26 luty 2015r.


24 lutego 2015r. uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 2 w Starym Komorowie (łącznie 40 osób) uczestniczyli w diagnozie własnych zainteresowań zawodowych oraz zajęciach aktywizujących do wyboru dalszej szkoły i w przyszłości - kariery zawodowej.
 
Zajęcia, poprowadzone przez pedagoga  Eugeniusza Nowickiego, miały na celu wspieranie ucznia w podjęciu trafnej i mądrej decyzji, dotyczącej wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu.
 
Młody człowiek kończący gimnazjum musi sobie odpowiedzieć  na szereg trudnych pytań:
  • kim chcę być?,
  • w jakim zawodzie mogę odnieść sukces ?,
  • jaką szkołę wybrać ?,
  • gdzie zdobyć kwalifikacje wymagane przez pracodawców ?,
  • jakie zawody są poszukiwane a jakie zagrożone bezrobociem? 
 
 Zajęcia, poprowadzone z wykorzystaniem dynamicznych metod aktywizujących, pomogły uczestnikom  w udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania.