środa, 18 marzec 2015r.

W poniedziałkowe popołudnie, 16.03.2015r., z uwagi na bardzo duże zainteresowanie symultaniczno- sekwencyjną metodą czytania, znaną bardziej  jako „Metoda Krakowska”, pracownicy Poradni Teresa Sarnowska- neurologopeda oraz Eugeniusz Nowicki- pedagog, ponownie przeprowadzili szkolenie poświęcone założeniom metody, sposobom prowadzenia zajęć oraz osiąganym efektom.

W części pierwszej szkolenia zaprezentowano wszystkie elementy tej systemowej metody, zwracając uwagę na jej nadrzędne zadanie czyli kształtowanie systemu językowego. Przedstawiono aktualnie występujące zagrożenia dla neuroplastyczności mózgu, jakie niosą komputery, TV, bilbordy, smartfony , będące  źródłem obrazowego spostrzegania świata.

W części drugiej szczegółowo omówiono jeden z siedemnastu elementów metody- Symultaniczno- Sekwencyjną Metodę Czytania. Podkreślono zasadność stosowania metody wobec dzieci i uczniów z różnorodnymi deficytami, powodującymi zaburzenia komunikacji językowej, jak też wobec dzieci z zagrożeniem wystąpienia czy zdiagnozowaną dysleksją.

W obu edycjach szkolenia wzięło łącznie udział 100 osób- pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli oraz zainteresowanych rodziców.