Wtorek,13 październik 2015r.

 W ostatnich dniach września w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się dwa spotkania rodziców z udziałem pracownika naszej placówki.

W grupie integracyjnej  pedagog Sabina Pałka  przedstawiła prezentację na temat postaw rodzicielskich i ich wpływu  na osobowość dziecka. W części warsztatowej rodzice przywoływali  swoje charakterystyczne zachowania wobec dzieci, ujawniane  w określonych sytuacjach wychowawczych. Pozwoliło to na analizę i ewentualną modyfikację ich  postaw rodzicielskich.

W grupie 5-latków przybliżono rodzicom tematykę związaną z dojrzałością dziecka 6-letniego do podjęcia obowiązków szkolnych. Słuchacze byli zainteresowani procedurą wydawania opinii, będącej podstawą do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego. Ożywiona dyskusja, która zwieńczyła spotkanie,  wskazała na ogromne zainteresowanie  poruszaną. problematyką.

W spotkaniach wzięło udział 40 rodziców oraz wychowawcy grup.