Get Adobe Flash player

Piątek, 6 listopad 2015r.

Teresa Sarnowska - logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej, w ramach realizowanej pracy terenowej obejmującej przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz szkoły podstawowe powiatu ostrowskiego, od września  każdego roku wspomaga pracę szkolnych specjalistów, realizujących terapię logopedyczną

 W  odpowiedzi  na  zgłaszane zapotrzebowanie, przeprowadza   przesiewowe i kontrolne  diagnozy mowy  dzieci   przedszkolnych  i  uczniów  klas I-III szkół podstawowych,  

W  ramach  profilaktyki  prozdrowotnej  wykonuje  przesiewowe  badania słuchu, które pozwalają   na wyłonienie  dzieci  z  deficytami percepcji słuchowej i umożliwienie  podjęcia leczenia specjalistycznego.

 Realizuje również pracę szkoleniową  poprzez  zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci ze zdiagnozowanymi  nieprawidłowościami  komunikacyjnymi. Podczas indywidualnych  konsultacji, udziela porad,  wspomagających rodziców  w ich działaniach stymulujących prawidłowy przebieg  procesu kształtowania mowy  dzieci  w  środowisku rodzinnym.  

W bieżącym roku szkolnym badania i działania , o których mowa powyżej, zrealizowano już na  terenie Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, szkół podstawowych w: Dudach, Orle, Prostyni, do końca października zdiagnozowano łącznie 300 osób


Copyright © 2013. All Rights Reserved.