Piątek, 18 marca 2016r.

17 marca w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się  spotkania z rodzicami dzieci, które uczęszczają do dwóch grup integracyjnych. Omawiano zagadnienia dotyczące aktualnego prawa oświatowego, w tym zmian w realizacji i odraczaniu obowiązku szkolnego. Szczególną uwagę poświęcono dzieciom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które , z mocy prawa, mogą pozostać w przedszkolu do 9 roku życia.

Po zakończeniu spotkań grupowych  zainteresowani rodzice mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji. Spotkanie poprowadziła Krystyna Skibicka- psycholog, dyrektor poradni.