Get Adobe Flash player

Piątek,18 marca 2016r.

 

W piątek, 18 marca, licznie zgromadzeni psycholodzy i pedagodzy zatrudnieni w przedszkolach, szkołach i placówkach powiatu ostrowskiego spotkali się w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,  aby zainaugurować działalność sieci współpracy i współdziałania.

Spotkanie podzielono na część teoretyczną, w której omówiono podstawy  prawne tworzonej struktury, istotę jej działalności, tematykę spotkań, korzyści, jakie może przynieść  wzajemna wymiana doświadczeń.

W części praktycznej ( warsztatowej),  uczestnicy spotkania, podzieleni na grupy, określali mocne i słabe strony  współpracy po to, aby wypracować optymalny model wspólnej działalności, pomocnej w codziennej pracy realizowanej na terenie macierzystych placówek, w których zatrudnieni są szkolni specjaliści.

W spotkaniu, które poprowadzili Krystyna Skibicka i Eugeniusz Nowicki, uczestniczyły 24 osoby. 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.