Sobota, 19 listopad 2016r.

W dniu 16.11.2016r. w Zespole Szkół  Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, na zaproszenie wychowawcy, mgr Wiesława Deoniziaka,   psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Iwona Stachowiak wygłosiła  miniwykład dla rodziców uczniów klasy sportowej. „ Spotkanie z rodzicami jest dla mnie bardzo ważne – porady  z zakresu psychologii mają  wartość profilaktyczną, mogą wzmocnić rolę rodzica w wychowaniu. Chciałbym, aby rodzice potrafili dostrzec mocne strony własnych dzieci, nie tylko w talencie do sportu” – mówił wychowawca klasy.

            Treści przedstawione rodzicom przez psychologa  miały zatem wymiar profilaktyczny, ukierunkowały proces wychowania w najbliższym środowisku rodzinnym, skupiając się głównie  na prawidłowościach rozwojowych okresu dorastania.

Potrzeba  wolności nastolatka od wieków budzi zakłopotanie wielu rodziców. Jak zadbać o to, by była ona prawidłowo zaspokojona, przetrwać bunt dziecka i uszanować jego potrzebę autonomii ważną dla rozwoju osobowości? Na te pytania rodzice uzyskali odpowiedzi w postaci konkretnych porad służących wspieraniu rozwoju młodego człowieka. Omówiono triadę Campbella która reguluje relacje dziecko – rodzic i uczy poszanowania granic. Dziecko wychowywane w oparciu o granice nabyte w procesie wychowawczym  lepiej funkcjonuje w szkole. Przypomniano rodzicom kwestię kryzysów rozwojowych, które wymagają delikatności postępowania, połączonej ze stosowaniem zakazów i nakazów, prowadzących do utrwalenia prospołecznych postaw u dzieci. Zgodnie z sugestią wychowawcy. - przedstawiono proces kształtowania się samooceny -  wiara w siebie, chęć doskonalenia  własnych możliwości, połączone z akceptacją grupy rówieśniczej prowadzą do właściwych efektów pracy wychowawczej w szkole. Najważniejsze przekazy powstają w środowiskach rodzinnych. Program wychowawczy szkoły uzupełnia wychowanie w domu. Rodzice wyposażeni we właściwą wiedzę, mogą podnosić swoje umiejętności odczuwając satysfakcję z wychowywania.