Get Adobe Flash player

Wyszukiwarka

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas już

Darmowy licznik odwiedzin

osób.

Dziękujemy ;-)

Inspektor Ochrony Danych

Wtorek, 11 kwiecień 2017r.

    6.04.2017r.,  w odpowiedzi na zaproszenie dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, psycholog poradni Iwona Stachowiak spotkała się z rodzicami uczniów klasy gimnazjalnej. Celem spotkania było szkolenie profilaktyczne, dotyczące czynników ryzyka w tej grupie wiekowej oraz możliwości ich przeciwdziałania.

Spotkanie rozpoczęto od przypomnienia, jakimi możliwościami dysponuje szkoła w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom. Dobór programów do realizacji w warunkach szkolnych powinien być poprzedzony uzyskaniem zgody rodziców w sytuacji, gdy koniecznym jest wprowadzenie profilaktyki selektywnej. Wspólnie z rodzicami ustalono czynniki ryzyka w środowisku lokalnym, psycholog podkreśliła jakie znaczenie mają one dla rozwoju nastolatków.

Zwrócono szczególną uwagę na asertywność i możliwości jej kształtowania. Wyjaśniono mechanizm powstawania tej umiejętności, która jest nierozerwalnie związana z kształtowaniem granic w środowisku domowym. Fakt wpływu grupy rówieśniczej i minimalizacja przekonań normatywnych były kolejną treścią budzącą zainteresowanie rodziców, dbających o kondycję psychiczną własnego dziecka.

Omówiono zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi, możliwości wczesnej prewencji na terenie szkoły oraz zasady postępowania przy podejrzeniu, iż dziecko może być pod ich wpływem. Ważną kwestię stanowiło zwrócenie uwagi rodziców na ich postawy zaprzeczające, obronne, które mogą okazać się zgubne w diagnozowaniu i leczeniu nastolatka. Emocje negatywne, przeżywane przez osobę w okresie adolescencji, bywają jedną z najczęstszych przyczyn braku wycofania się po zaistnieniu kontaktu z substancją psychoaktywną. Nieuświadamiane łagodzenie cierpienia, przyniesienie ulgi bez wynikającego z rozwoju, należytego wglądu w konsekwencje , może przynieść nieodwracalne straty w dalszym życiu dziecka. Ucieczka w świat iluzji psychoaktywnej stanowi ważny element przystosowania, młodzież wybierając taki rodzaj ucieczki od przykrych, czasem dramatycznych realiów, adoptuje się do rzeczywistości w zgubny dla siebie sposób. W czasie prewencji, budzenia motywacji do wycofania się, terapii, najważniejszy jest świat wewnętrzny dziecka. Bywa tak, iż dorośli podejmując działania profilaktyczne czy terapeutyczne, większą uwagę poświęcają substancjom niż młodym ludziom i powodom, dla których sięgają oni po używki.

Jako najważniejszy w profilaktyce domowej wymieniono autorytet oparty na więzi.

Rodziców zainteresowały możliwości w stawianiu granic, a w ślad za tym obowiązujące w najbliższym środowisku rodzinnym zakazy i nakazy. Zainteresowanie wzbudziły też kwestie związane z rozwojem inteligencji emocjonalnej u dzieci. Na pytanie czy emocje negatywne można kompensować emocjami pozytywnymi rodzice usłyszeli, iż zależy to od rodzaju sytuacji. Wychowanie nie może być całkowitym chronieniem dziecka przed negatywnymi przeżyciami. Umiejętności chronienia siebie w trudnych sytuacjach życiowych składają się na kompetencje emocjonalne, które prowadzą do właściwych umiejętności społecznych, zwiększających odporność na zagrożenia i pozwalających realizować życiowe cele, bez  zgubnego przystosowania.

Na koniec spotkania psycholog omówiła możliwe do zastosowania formy pomocy profilaktycznej dla młodzieży, we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Ostrowi Mazowieckiej, gdy taka jest wola i decyzja rodziców i nauczycieli

 

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.