Piątek, 28 kwietnia 2017r.

24 kwietnia, na zaproszenie Pani Ewy Szymanik, dyrektora Zespołu Szkół Gminnych  w Prostyni, odbyły się warsztaty dla rodziców uczniów z klas I – III szkoły podstawowej., których celem było zaznajomienie odbiorców ze sposobami motywowania dzieci do nauki, pokonywania napotykanych trudności dydaktycznych oraz wychowawczych. Rodzice mieli okazję podzielić się własnymi doświadczeniami oraz uzyskać specjalistyczne porady, dotyczące konkretnych problemów podczas odrabiania lekcji i nauki w warunkach domowych.

Spotkanie poprowadziła Anna Maja Kotwica - psycholog poradni.