27 września 2017r., na zaproszenie dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 Pani Wandy Zaręby, odbyło się spotkanie połączonych rad pedagogicznych Miejskiego Przedszkola Nr 2 i Nr 3, poświęcone analizie nowych regulacji udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Omówiono najważniejsze zmiany, wypracowano praktyczne rozwiązania służące monitorowaniu wsparcia udzielanego dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Spotkanie poprowadziła Krystyna  Skibicka- dyrektor Poradni.