Kilka dni później, 6 października 2017r., w siedzibie Poradni odbyło się kolejne spotkanie służące omówieniu nowych rozwiązań, ujętych w rozporządzeniach MEN, ważnych z punktu widzenia tak szkół jak i poradni. Omówiono zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zmiany w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania i rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zmiany dotyczące organizacji pracy zespołów orzekających.

W spotkaniu, które przygotowali i poprowadzili : Krystyna Skibicka, Marta Deoniziak oraz Eugeniusz Nowicki- pedagodzy placówki, wzięło udział 54 dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oraz szkolni specjaliści( pedagodzy, psycholodzy, logopedzi).