Get Adobe Flash player

Wyszukiwarka

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas już

Darmowy licznik odwiedzin

osób.

Dziękujemy ;-)

Inspektor Ochrony Danych

Szkolenie dla nauczycieli

W dniu 8.02.2018r., na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini odbyło się szkolenie dla nauczycieli, dotyczące zagadnień pomocy psychologiczno-pedagogicznej według nowego rozporządzenia MEN.

Przedstawiono także treści obejmujące pomoc psychologiczno-pedagogiczną według nowego rozporządzenia, rodzaje wydawanych orzeczeń oraz procedury ważne przy ich wydawaniu.

Spotkanie prowadziła dyrektor PP-P w Ostrowi Maz., Krystyna Skibicka oraz pedagodzy poradni Marta Deoniziak i Eugeniusz Nowicki.

Spotkanie z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym

Na terenie Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 7.02.2018r., rodzice dzieci 6-letnich mogli zapoznać się z problematyką gotowości szkolnej oraz treściami dotyczącymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez przedszkole.

Spotkanie prowadziła dyrektor PP-P Krystyna Skibicka oraz pedagog poradni Sabina Pałka.

Wspólne działania w profilaktyce

31.01.2018r., na terenie Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się szkolenie dla nauczycieli, którzy zgłosili się do prowadzenia programu dla uczniów klas IV „Bieg po zdrowie”.

Jest to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawiciele Sanepidu wspólnie z psychologiem PP-P Iwoną Stachowiak w Ostrowi Maz. przedstawili treści dotyczące promocji zdrowia oraz warunków i zasad prowadzenia programu.

„Bieg po zdrowie” to kolejna edycja działań profilaktycznych, kierowanych do grup uczniów i ich rodziców, mających na celu wypromowanie zdrowego stylu życia w oparciu o standardy jakości profilaktycznej, konieczne w czasie wdrażania i realizacji programu w szkołach.

Wartości programu ukazują się nie tylko w pożądanym wpływie osób dorosłych na właściwe decyzje uczniów, kształtowaniu korzystnych przekonań normatywnych oraz właściwych wyborów.

Uczestnicy dowiedzieli się także, jakie treści warto jest zrealizować w danej grupie przed wdrożeniem programu, aby był on jak najbardziej skuteczny.

Wiele pytań zadawanych przez nauczycieli, którzy zechcieli wziąć udział w programie świadczy o chęci poznania mechanizmów odnoszących się do jakości podejmowanych działań.

Ukazanie walorów pozytywnego stylu życia przez osoby znaczące dla dziecka, kształtowanie więzi międzyrówieśniczej wraz z nauką asertywnych decyzji służących zdrowiu, dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat szkód związanych z paleniem papierosów to wartości programu zakładane w jego celach głównych, ewaluowane przez autorów.

Warsztaty logopedów

Dnia 29.01.2018r.,odbyło się kolejne spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla logopedów szkolnych z placówek oświatowych powiatu ostrowskiego.

W trakcie warsztatów analizowano metody i techniki diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystywane w celu eliminowania wad wymowy w postaci deformacji głosek systemu fonetycznego.

Wymieniając się doświadczeniami poszerzono wiedzę i uzupełniono warsztat logopedyczny o najskuteczniejsze metody eliminowania różnorodnych deformacji często diagnozowanych u uczniów szkół powiatu ostrowskiego.

Spotkanie prowadziła logopeda poradni Teresa Sarnowska.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.