Get Adobe Flash player

Wyszukiwarka

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas już

Darmowy licznik odwiedzin

osób.

Dziękujemy ;-)

Inspektor Ochrony Danych

Gimnazjum Brok

Szkoła Podstawowa Brok

Gimnazjum Nr 3 Ostrów Maz.

Szkoła Podstawowa Nr 3 Ostrów Maz.

 

Liceum Ogólnokształcące Ostrów Maz.

 

Zespół Szkół CKR Stare Lubiejewo

Gimnazjum Stary Lubotyń

Szkoła Podstawowa Stary Lubotyń

Gimnazjum Nr 2 Ostrów Maz.

Szkoła Podstawowa Nr 2 Ostrów Maz.

 

W bieżącym roku szkolnym na terenie szkół powiatu ostrowskiego prowadzone są debaty młodzieżowe poświęcone przeciwdziałaniu  zażywania substancji psychoaktywnych.
W spotkaniach z uczniami uczestniczą eksperci,  odpowiadający na zadawane przez młodzież pytania.

Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedgogicnej, Komendy Powiatowej Policji oraz Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej zwracają uwagę nie tylko na pojawiające się zagrożenia,  ale także formy i miejsca uzyskania pomocy.
W spotkaniach z młodzieżą uczestniczą także przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatury w Ostrołęce.  
Różnorodne spektakle profilaktyczne towarzyszące debatom   lokalnym, będące przejawem profilaktyki międzyrówieśniczej, poza walorem artystycznym przyczyniają się także do poszerzenia wiedzy  na temat zgubnego działania dopalaczy.  

Debaty są jednym z działań informacyjno-edukacyjnych, wynikających z akcji powstałej we współpracy Mazowieckiego Kuratoratorium Oświaty w Warszawie  oraz Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Poza działaniami skierowanymi do młodzieży,  angażującymi społeczność uczniowską poszczególnych szkół, kampania obejmuje także współpracę z rodzicami i nauczycielami.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.