24.05.2018r na terenie Zespołu Szkół w Jelonkach odbyło się szkolenie dla nauczycieli poświęcone przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Na początku szkolenia dzielono się spostrzeżeniami na temat najbardziej obciążających czynników tkwiących w pracy zawodowej. Każdy uczestników mógł także ocenić siłę stresu jaki one wywołują w odniesieniu do indywidualnych predyspozycji.

Główne treści szkolenia koncentrowały się na tym jak w porę stwierdzić u siebie pierwsze sygnały przemęczenia, mogącego prowadzić do wypalenia zawodowego oraz w jaki sposób chronić się przed nimi.

Poruszono kwestie właściwego odpoczynku, połączonego z relaksacją, co podnosi komfort funkcjonowania psychicznego przeciwdziałając zmęczeniu wykonywaną pracą. Zainteresowanie uczestników wzbudziły czynniki, które mogą być obciążające w pracy z ludźmi. Okazało się, że połączenie pasji z pracą, należyte zainteresowanie drugim człowiekiem nie wyklucza zmęczenia, ale jest specyficzną zaporą przed wypaleniem.