Dokumenty do pobrania


Pierwsze badanie
 
Kolejne badanie - uogólnione trudności w nauce
 
Kolejne badanie - w kierunku dysleksji (dysortografia, dysgrafia)
 
Nauczanie indywidualne
Dokumenty dostępne są w formacie Portable Document Format (PDF), można je oglądać i drukować korzystając z programu Adobe Reader.