Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 

i Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. (zmieniającego),

oraz zgodnie z decyzją organu prowadzącego

zawiesza się zajęcia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Ostrowi Mazowieckiej od 16.03.2020 r. do odwołania.

 

W tym czasie wszystkie zaplanowane badania diagnostyczne

oraz zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne zostają odwołane.

 

Terminy wizyt będą ustalane po wznowieniu pracy Poradni.

W miarę potrzeb i możliwości możecie Państwo kontaktować się z nami telefonicznie.