Get Adobe Flash player

Wyszukiwarka

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas już

Darmowy licznik odwiedzin

osób.

Dziękujemy ;-)

Inspektor Ochrony Danych

 

Organizacja pracy Zespołów Orzekających działających

w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej

w roku szkolnym 2020/2021

Posiedzenia Zespołu Orzekającego rozpatrującego sprawy wydawania:

·  Orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

·  Orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

·  Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

odbywać się będą w każdy czwartek miesiąca

(wszystkie czwartki: od września 2020 r. do końca czerwca 2021 r.)

 

Posiedzenia Zespołu Orzekającego rozpatrującego sprawy wydawania

·  Orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania

·  Orzeczeń o potrzebie rocznego obowiązkowego indywidualnego przygotowania przedszkolnego

 

odbywać się będą w każdą środę miesiąca

(wszystkie środy: od września 2020 r. do końca czerwca 2021 r.

oraz od 15 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.)

 

W skład zespołów wchodzi:

·   Przewodniczący (dyrektor lub upoważniona przez niego osoba)

·   Lekarz

·   Psycholog, który dokonał diagnozy psychologicznej dziecka/ucznia

·   Pedagog, który dokonał diagnozy pedagogicznej dziecka/ucznia

·   Logopeda, który dokonał diagnozy logopedycznej dziecka/ucznia (w uzasadnionych przypadkach)

 

 

Skład Zespołów Orzekających zgodny jest z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie opinii i orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.